Rajakota Rahasyam Songs

Rajakota Rahasyam  Songs
  • Movie Name: Rajakota Rahasyam
  • Music: Vijaya Krishna Murty
  • Cast: NTR, Devika