Gulabi Songs

Gulabi Songs
  • Movie Name: Gulabi
  • Director: Krishna Vamsi
  • Producer: Ram Gopal Varma
  • Cast: J.D.Chakravarthy,Maheshwari